Nyheter

Utgiftsgodtgjørelser

Det dukker opp mange utgifter i forbindelse med jobb. Vanligvis er det fradragsrett for disse utgiftene. I stedet for å betale utgiftene selv og kreve fradrag er det imidlertid adskillig mer lønnsomt at arbeidsgiver dekker utgiftene i form av utgiftsgodtgjørelse. Arbeidsgiver kan dekke alle utgifter i forbindelse med jobben skattefritt. Hva er utgiftsgodtgjørelse? Med utgiftsgodtgjørelse menes …

Ny nettside!

Hurra, vi er endelig igang med ny og oppdatert nettside. Den er fortsatt under konstruksjon, og håper derfor dette ikke medfører noen problemer. Dersom det skulle gjøre det, kontakt oss heller på post@flexi.no.