Lønn

Lønn og personal er viktig men også et omfattende fagområde. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør også at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Lønnsslipper og regnskapsbilag
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
 • Feriepenger
 • Oppfølging av fagforeningskontigenter
 • Lønnsstatistikker
 • Fraværsregistrering
 • Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon – OTP
 • Inn- og utmelding av arbeidstagerregisteret
 • Ansettelsesavtaler

Vi vil holde bedriften løpende informert om endringer i lover og regler innen lønn- og personal området.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av dine behov.