Lønn

Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører. Det bestreber vi oss på å være.

Vi kan tilby dere hjelp innenfor:

 • Lønnsslipper og regnskapsbilag
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
 • Feriepenger
 • Oppfølging av fagforeningskontigenter
 • Lønnsstatistikker

 • Fraværsregistrering
 • Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon – OTP
 • Inn- og utmelding av arbeidstagerregisteret
 • Ansettelsesavtaler

Vi tilpasser oss hver enkelt av våre kunders ønsker og behov.