Årsoppgjør

Årsoppgjør og årsregnskap krever oppdatert kunnskap om skatte- og regnskapsregler. Disse reglene er i stadig endring derfor er det viktig med oppdaterte kunnskaper om det siste regelverket for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør og årsregnskap. Vår lange erfaring resulterer i færre spørsmål fra revisor og dertil lavere kostnader. Vi utarbeider også ligningspapirer og årsregnskap.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Avstemmingsperm til revisor med dokumentasjon av balansen
  • Innsendelse av aksjonærregisteroppgaven
  • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
  • Skatteberegning/endring av forhåndsskatt
  • Utbytteberegning
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
  • Bistand ved utarbeidelse av årsberetningen
  • Bistand ved utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoll
  • Kontroll av Skatteoppgjøret

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av dine behov.